Kontakta Aurorakören

 


Vill du bli medlem?

Vill du engagera kören?
Vi ställer gärna upp och sjunger i olika sammanhang. Kom med ditt förslag så får vi diskutera möjligheter och kostnader.

Kontakta
Ordförande Lars Möller
Tel: 0455-270 88, 0706-79 01 88

E-post: aurora@aurorakoren.se

Plusgiro 40 25 84-7

Organisationsnummer 835600-5895