Kontakta Aurorakören

 


Vill du bli medlem?

Vill du engagera kören?
Vi ställer gärna upp och sjunger i olika sammanhang. Kom med ditt förslag så får vi diskutera möjligheter och kostnader.

Kontakta
Ordförande Lars Möller
Tel: 0706-79 01 88

E-post: aurora@aurorakoren.se

Organisationsnummer 835600-5895