Aurorakören

 

Kören bildades i januari 1973 bland lärare i Karlskrona. Ledare Glenn Wassberg. Kören hette då Lärarkören.

Fredrik Lundgren övertog ledarskapet 1985.

Namnet ändrades 1989 till Aurorakören.

Åsa Sarrin
blev körens ledare från hösten 2002.

Bo Armand Olsson
övertog ledarskapet i januari 2006 och slutade av hälsoskäl i april 2008.

Fredrik Lundgren
ledde åter kören från hösten 2008 till 2019.


Från hösten 2019 sjunger vi inom ramen för Svenska Kyrkan.
Vår körledare heter nu Staffan Sundås.