Aurorakörens vårkonsert 2006
Körens traditionella vårkonsert genomfördes torsdagen den 11 maj kl 19 i Båtsmanskasernen.
Östra Torpskolans skolkör medverkade.
Lennart Klintö ledda allsång och spelade dragspel.
Se affisch 00program 00 allsångsblad
0

Aurorakören under ledning av Bo Armand Olsson.
Foto: Catrin Seerbe
9

Östra Torpskolans skolkör under ledning av Birgitta Olsson