Aurorakörens körjazzkonserter
Kören med solist Anja Seerbe
Aurorakörens dubbelkvartett
Åsa Sarrin sjöng med Unit
Unit jazzband