Julkonsert i Ramdala kyrka 071208

I mer än 25 år har Aurorakören och Ramdala kyrkokör haft gemensam julkonsert i Ramdala kyrka.

Foto: Hasse Andersson

Ramdala kyrkokör
Ramdala kyrkokör

55
Ramdala kyrkokör och Aurorakören

Båda körerna
44
Aurorakören
Aurorakören