Aurorakören

 

Kören bildades i januari 1973 bland lärare i Karlskrona. Ledare Glenn Wassberg. Kören hette då Lärarkören.

Fredrik Lundgren övertog ledarskapet 1985.

Namnet ändrades 1989 till Aurorakören.

Åsa Sarrin
blev körens ledare från hösten 2002.

Bo Armand Olsson
övertog ledarskapet i januari 2006 och slutade av hälsoskäl i april 2008.

 
 

Fredrik Lundgren

Fredrik Lundgren
Leder åter kören från hösten 2008.